Schouten Architecten

Buro

/

werkwijze


Schouten Architecten is opgericht in mei 2005 door ir. Jan Dirk Schouten (Andel,1972). Daarvoor heeft Jan Dirk gewerkt als architect bij diverse architectenbureaus en daar ervaring opgedaan in het ontwerpen en realiseren van scholen en woningbouwprojecten. Bij Schouten Architecten ligt het accent bij renovatie en herbestemming van zowel woningen als utiliteitsgebouwen.

De ambitie van Schouten Architecten is om samen met opdrachtgevers gebouwen te maken die prettig zijn in het gebruik en tegelijkertijd een meerwaarde betekenen voor de ruimte waarin ze staan.

Vanuit zijn interesse voor kunst en film initieert Jan Dirk, naast zijn bouwkundige werkzaamheden, onderzoeken die op het grensgebied liggen van architectuur, kunst en film en maakt hij ook zelf films.

Een onderzoek naar de samenwerking van kunstenaars en architecten na de tweede wereldoorlog in de publieke ruimte hebben geleid tot een film over dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie of bekijk de website Gaten in de muur.

Schouten Architecten is aangesloten bij de BNA, Bond van Nederlandse Architecten.