Schouten Architecten

poortugaal

/

revitalisatie dorpskern


/1 /2 /3 /4 /5

Samen met een burgerontwerpteam is een plan opgesteld voor revitalisatie van de dorpskern van Poortugaal. Aan de hand van een aantal bewonersbijeenkomsten is er een inventarisatie gedaan van de pijnpunten en verbeterpunten in het dorp en is er een plan opgesteld met een zevental ingrepen.

Aan de hand van dit plan is er door de gemeente Albrandswaard een subsidie verzoek gedaan en verkregen bij Stadsregio Rotterdam.