Lelystad / herontwikkeling winkelcentrum tot woningen

Een winkelcentrum in het centrum van Lelystad wordt ontwikkeld tot winkels op de begane grond en woningen op de verdiepingen. Het plan versterkt de in potentie aanwezige kwaliteiten van het gebouw en de appartementen zorgen voor een gevarieerde uitstraling van de nu nog gesloten en anonieme gevel.
De oorspronkelijke entree naar de winkels op de verdieping wordt nu ingezet als de entree voor de woningen op de verdiepingen. Door de roltrap te handhaven komen de bewoners als vanzelf op de eerste verdieping, met toegang tot de woningen en tot een gemeenschappelijk stadsbalkon die als luifel uitsteekt boven de entree op de begane grond. Door op de tweede verdieping stroken betonnen vloer te verwijderen kunnen licht en lucht diep doordringen in het gebouw. Op de eerste verdieping ontstaan er zo buitenruimtes voor de appartementen en een groene gemeenschappelijke ontsluiting.
Op de tweede verdieping is er een gemeenschappelijk dakterras. Door de nieuw gerealiseerde openingen in de dakvloer ontstaat er synergie tussen de buitenruimtes op de eerste en tweede verdieping.
Door het dak van de tweede verdieping te benutten voor zonnepanelen is het mogelijk en de ambitie de woningen niet alleen gasloos, maar ook energieneutraal te realiseren.

Ellewoutsdijk / 5 boswoningen

Aan de rand van een rijks-monumentaal landgoed in Ellewoutsdijk is in overleg met de Rijksdienst een plan gemaakt voor vijf boswoningen.
De boswoningen bestaan uit lichtgewicht houten constructies op een viertal poeren. Door de boswoning  op te tillen, inclusief veranda, is het mogelijk dat de vegetatie van het bos doorloopt tot onder het huisje.
De huisjes staan aan een bosrand, aan een vaart. De veranda grenst aan het bos met oriëntatie op het zuiden, en bij wijze van steiger op de vaart, aan de oostkant. Door de huisjes volledig te oriënteren op het zuiden en oosten hebben de woningen optimale privacy ten opzichte van elkaar en kan de vegetatie van het bos aan de noordzijde van de woningen doorlopen.
Hiermee wordt de impact van de huisjes op het bos beperkt en blijft de beleving van het bos als zodanig intact.
De huisjes kunnen energieneutraal worden gerealiseerd, zonder aansluiting op het elektra-net, waardoor leidingwerk naar de huisjes tot een minimum kunnen worden beperkt.

Biddinghuizen / vrijstaande woning

Voor een jong gezin is dit huis ontworpen en is de aanvraag omgevingsvergunning gedaan.
De centrale hal biedt bij entree een doorzicht via de tuinkamer naar de tuin. Samen met de tuinkamer geeft de centrale hal toegang tot de verschillende ruimtes en maakt zo een flexibel gebruik van de begane grond mogelijk, geschikt zijn voor wonen, werken, voor langere termijn gasten ontvangen of op termijn beneden slapen. De begane grond is hoger dan de volgens het bouwbesluit geëiste minimale hoogte en de verschillende ruimtes zijn voorzien van hoge ramen, waardoor er lichte en prettige ruimtes ontstaan.
Het dak van de tuinkamer doet dienst als groot balkon voor de eerste verdieping. De royale buitenruimtes op verschillende niveaus maken flexibel gebruik en veel privacy voor de individuele bewoners mogelijk.

Dordrecht / herbestemming rijksmonument aan de Groenmarkt

Het voormalige politiebureau aan de Groenmarkt in Dordrecht wordt ontwikkeld tot woningen.
Het pand stamt uit de 17e eeuw, maar is in 1913 verbouwd door de van origine Italiaans/ Duitse architect Carel Tenenti. Uit die tijd stammen de voorgevel en de interieurs van de begane grond en eerste verdieping.
In het plan blijft de monumentale architectuur met haar bijzondere ornamenten zowel in het exterieur als het interieur behouden en ervaarbaar. Zo blijven de monumentale centrale entree en vestibule haar dienst vervullen als gemeenschappelijke entree voor de woningen.
De zijentree, met de langwerpige ruimte erachter wordt ingezet als de toegang tot een gemeenschappelijke fietsenstalling. Hierdoor kunnen de gebruiksruimtes met de hoge monumentale ramen aan de straatzijde als zodanig in gebruik blijven.
De nieuwe woningen krijgen een gemeenschappelijk dakterras, op het zuiden, aan het water van de gracht.

Rotterdam / inbreiding, 5 woningen aan de Hordijk

De omgeving van de Hordijk is tijdens de 20e eeuw rigoureus veranderd, maar de Hordijk zelf is nog altijd herkenbaar als onderdeel van de oude dijkstructuren met lintbebouwing van het eiland IJsselmonde. Dat maakt de oude Hordijk tot een verrassing, verborgen tussen de moderne grootschalige bebouwing in de omgeving.
Het plan behelst de ontwikkeling van 5 nieuwe vrijstaande woningen en twee woningen onder een kap. Het sluit aan bij de kleinschaligheid van de historische lintbebouwing aan de Hordijk en het nieuw te ontwikkelen woongebied aan noordzijde van het plangebied. In overleg met de afdelingen Stedenbouw en Welstand is er een plan opgesteld voor de herontwikkeling van de fietswinkel en werkplaats van Kleingeld aan de Hordijk.
De nieuwe woningen hebben een vormentaal die eigentijds is, met de lage uitbouwen met grote puien aan de tuinzijdes. Tegelijkertijd sluiten de kappen en de materialisering van de gevels aan op het karakter en de de vormentaal van de aangrenzende dijkwoningen.
De woningen zijn opgebouwd uit eenzelfde basistype waarvan de begane grond per kavel een eigen indeling heeft, al naar gelang de vorm van het kavel en de oriëntatie ten opzichte van de zon.

Dordrecht / herbestemming monument aan de Voorstraat

De verdiepingen van het winkelpand op de hoek van de Visstraat en de Voorstraat worden verbouwd tot acht levensloop bestendige woningen. Daarnaast worden de gevels aangepakt en teruggebracht in de stijl die het na een brand in de jaren veertig kreeg.

 

Het pand kent een bijzondere historie. Het oude pand werd in de 19e eeuw rigoureus verbouwd. De gevels zijn na een brand in de jaren 40 opnieuw ingrijpend aangepast in een eclectische stijl. In het interieur zijn ook verschillende elementen bewaard gebleven, zoals kolommen en oude legramen. Samen met het muur-reliëf met netmotief aan de gevel verraden ze de invloed van architect van Ravensteijn, die niet veel eerder de Holland en de Kunstmin in Dordrecht realiseerde.

 

De gevels zijn in ere hersteld en opnieuw geschilderd. In samenwerking met de afdeling Erfgoed van de Gemeente Dordrecht is er onderzoek gedaan naar het kleurgebruik in het pand en bij architectuur van van Ravesteijn in de Kunstmin en de Holland.

 

De band met het netmotief is in de jaren 80 vervangen door een luifel. Deze luifel is verwijderd en de band opnieuw aangebracht.

 

De hoge ramen op de eerste verdieping worden hersteld en de entree van de woningen aan de Visstraat krijgt een nieuwe uitstraling die past bij de eclectische stijl van de gevel en geïnspireerd op het werk van van Ravesteijn.

 

Met het herstellen en renoveren van de gevels is het idee ontstaan om een kunstwerk toe te voegen aan de gevel.

 

Het kunstwerk

Het gebouw is ontstaan op een bijzonder moment, in de periode net voordat de hegemonie van de moderne kunst en architectuur in Nederland definitief aanbreekt. Veel architecten geloofden te leven in een stijlloze tijd. Het begrip stijl was toen nog een veelgebruikt begrip. Een duidelijk vastomlijnd beeld van de toekomst en hoe deze eruit zou moeten zien ontbrak echter. Een definitief oordeel over stijl, modern of meer traditioneel, werd vooralsnog uitgesteld.

 

Tegelijkertijd was er, al tijdens en direct na de tweede wereldoorlog, een opleving van een oud ideaal, die van het Gesamtkunstwerk. Kunstenaars en architecten werkten samen bij de vormgeving van gebouwen.

 

Hoe deze samenwerking gestalte zou moeten krijgen en welke vorm het resultaat zou moeten krijgen was onduidelijk. De samenwerking had het karakter van een urgent experiment. Een experiment als uitdrukking van een maatschappelijk breed gedragen verlangen naar heelheid en verbondenheid tegenover de destructie en vernietiging van de oorlog.

 

Met de renovatie en herstelwerkzaamheden van het pand ontstond het idee nu opnieuw iets toe te voegen aan de gevel. Door de interventie van de kunstenaar en het kunstwerk kunnen er nieuwe verbindingen ontstaan met de aanwezigheid van het gebouw in de openbare ruimte en de actualiteit van onze eigen tijd.

 

In overleg met de afdeling Erfgoed van de gemeente Dordrecht en het Dordts Museum is voor het ontwerp en de realisering van het kunstwerk gekozen voor kunstenaar Marien Schouten.

 

Als geen ander is Marien in staat met een nieuw kunstwerk te reageren op de ambiguïteit van het gebouw en haar plek. Het ontstane kunstwerk bevat verwijzingen naar eerder werk van Marien. Het bevragen van het conceptueel modernisme waarmee de kunstenaar is opgeleid en opgegroeid vormt een terugkerend thema in zijn werk. Met het bijna stelselmatig openstaan voor en inbrengen van vreemde en nieuwe invloeden vertoont zijn manier van werken overeenkomsten en paralellen met de architectuur en mentaliteit van het pand. Zo ontstaat er een daadwerkelijke interactie tussen het nieuwe kunstwerk, het gebouw en haar plek en betekenis in de openbare ruimte.

Boomgaardhoekseweg

Hoogvliet /verbouwing oude schuur tot woonruimte

Een oude schuur bij een boerderij in Hoogvliet wordt verbouwd tot woonruimte. De oude kapconstructie dient te worden versterkt.

Door een open indeling en een vide blijft het ruimtelijke ervaring van de grote oude schuurruimte behouden en ontstaat er een lichte en prettige verblijfsruimte.

Dordrecht / binnenstedelijke transformatie

Een gebied tussen de Loverstraat, Vissstraat en de Voorstraat wordt getransformeerd en herontwikkeld tot woningen en een overdekte fietsparkeerplaats. Daarbij worden de intrinsieke kwaliteiten van monumentale onderdelen, zoals die van de oude drukkerij versterkt en hersteld.

Verbouwing kantoor Giessen

Giessen / verbouwing kantoor

Het kantoor van Schouten aan de Burgstraat in Giessen wordt in fasen opgeknapt en verbouwd.

 

De entree krijgt een nieuw representatief uiterlijk en het kantoor van Schouten Europe wordt uitgebreid met een ontwikkelruimte, waar nieuwe vegetarische producten worden ontwikkeld.

 

Verschillende onderdelen van de inrichting, de gevel en de installatie voldoen niet meer. De oude installatie wordt vervangen door een nieuwe energiezuinige installatie met warmteterugwinning. Bij het groot onderhoud van de gevel worden ook energielekken en koudebruggen aangepakt.