Diepeveen / bim model

In opdracht van Marge Architecten en Dudok Groep is van het monumentale pand Diepeveen een 3d BIM model gemaakt. Met behulp van opnames ter plekke en archiefonderzoek is de bestaande situatie van dit pand bouwkundig in kaart gebracht. Het model kan worden gebruikt voor onderzoek naar de mogelijkheden tot herontwikkeling en tevens als basis dienen voor de uitwerking van de te maken plannen door de verschillende betrokken partijen, zoals de architect, installateurs, bouwfysici en aannemers.

NEN2580 oppervlaktemetingen

NEN2580 / oppervlaktemetingen

Regelmatig voert Schouten Architecten NEN2580 rapportages uit voor diverse commerciële partijen. De rapportages worden gedaan aan de hand van de beschikbare tekeningen en opnames ter plekke. Ieder rapport kan worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. De NEN2580 tekeningen worden opgesteld in Revit en kunnen daarmee als basis dienen voor bijvoorbeeld verdere bouwkundige uitwerking of voor het maken van een haalbaarheidsonderzoek.