Schouten Architecten

Lelystad / herontwikkeling winkelcentrum tot woningen

Een winkelcentrum in het centrum van Lelystad wordt ontwikkeld tot winkels op de begane grond en woningen op de verdiepingen. Het plan versterkt de in potentie aanwezige kwaliteiten van het gebouw en de appartementen zorgen voor een gevarieerde uitstraling van de nu nog gesloten en anonieme gevel.

 

De oorspronkelijke entree naar de winkels op de verdieping wordt nu ingezet als de entree voor de woningen op de verdiepingen. Door de roltrap te handhaven komen de bewoners als vanzelf op de eerste verdieping, met toegang tot de woningen en tot een gemeenschappelijk stadsbalkon die als luifel uitsteekt boven de entree op de begane grond. Door op de tweede verdieping stroken betonnen vloer te verwijderen kunnen licht en lucht diep doordringen in het gebouw. Op de eerste verdieping ontstaan er zo buitenruimtes voor de appartementen en een groene gemeenschappelijke ontsluiting.

 

Op de tweede verdieping is er een gemeenschappelijk dakterras. Door de nieuw gerealiseerde openingen in de dakvloer ontstaat er synergie tussen de buitenruimtes op de eerste en tweede verdieping.

 

Door het dak van de tweede verdieping te benutten voor zonnepanelen is het mogelijk en de ambitie de woningen niet alleen gasloos, maar ook energieneutraal te realiseren.

Ellewoutsdijk / 5 boswoningen

Aan de rand van een landgoed in Ellewoutsdijk is in overleg met de Rijksdienst een plan gemaakt voor vijf boswoningen.

De boswoningen bestaan uit lichtgewicht houten constructies op een viertal poeren. Door de boswoning  op te tillen, inclusief veranda, is het mogelijk dat de vegetatie van het bos doorloopt tot onder het huisje. Hiermee is de impact van de huisjes op het bos beperkt en blijft de beleving van het bos als zodanig intact.
De huisjes kunnen energieneutraal worden gerealiseerd, zonder aansluiting op het elektra-net, waardoor leidingwerk naar de huisjes tot een minimum kunnen worden beperkt.

Dordrecht / Herbestemming rijksmonument aan de Groenmarkt

Het voormalige politiebureau aan de Groenmarkt in Dordrecht wordt ontwikkeld tot woningen.

Het pand stamt uit de 17e eeuw, maar is in 1913 verbouwd door de van origine Italiaans/ Duitse architect Carel Tenenti. Uit die tijd stammen de voorgevel en de interieurs van de begane grond en eerste verdieping.

In het plan blijft de monumentale architectuur met haar bijzondere ornamenten zowel in het exterieur als het interieur behouden en ervaarbaar. Zo blijven de monumentale centrale entree en vestibule haar dienst vervullen als gemeenschappelijke entree voor de woningen.

De zijentree, met de langwerpige ruimte erachter wordt ingezet als de toegang tot een gemeenschappelijke fietsenstalling. Hierdoor kunnen de gebruiksruimtes met de hoge monumentale ramen aan de straatzijde als zodanig in gebruik blijven.

De nieuwe woningen krijgen een gemeenschappelijk dakterras, op het zuiden, aan het water van de gracht.

Rotterdam / inbreiding, 5 woningen aan de Hordijk

De omgeving van de Hordijk is tijdens de 20e eeuw rigoureus veranderd, maar de Hordijk zelf is nog altijd herkenbaar als onderdeel van de oude dijkstructuren met lintbebouwing van het eiland IJsselmonde. Dat maakt de oude Hordijk tot een verrassing, verborgen tussen de moderne grootschalige bebouwing in de omgeving.

 

Het plan sluit aan bij de kleinschaligheid van de historische lintbebouwing aan de Hordijk en het nieuw te ontwikkelen woongebied aan noordzijde van het plangebied. In overleg met de afdelingen Stedenbouw en Welstand is er een plan opgesteld voor de herontwikkeling van de fietswinkel en werkplaats van Kleingeld aan de Hordijk.

 

De nieuwe woningen hebben een vormentaal die eigentijds is, met de lage uitbouwen met grote puien aan de tuinzijdes. Tegelijkertijd sluiten de kappen en de materialisering ervan aan op de vormentaal van de aangrenzende dijkwoningen.

 

De woningen zijn opgebouwd uit eenzelfde basistype waarvan de begane grond per kavel een eigen indeling heeft, al naar gelang de vorm van het kavel en de oriëntatie ten opzichte van de zon.

 

Herbestemming winkels en oud naaiatelier

Dordrecht / herbestemming winkels en oud naaiatelier

Een winkelpand, een gemeentelijk monument uit de jaren 30 aan de Voorstraat, wordt gerenoveerd en ontwikkeld tot 2 winkels en 14 woningen. Daarbij wordt het oude karakter van de voorgevels met de hoge winkelruimtes in ere hersteld.

 

Het oude naaiatelier aan de achterzijde van het pand wordt opgeknapt en herbestemd tot woningen. Daarbij wordt de fundering versterkt en de gevels hersteld.

 

Het diepe winkelpand kende verschillende lichthoven om het daglicht diep in het pand te laten doordringen. Deze lichthoven en legramen zijn in de loop van de tijd afgetimmerd. In het ontwerp spelen deze lichthoven opnieuw een belangrijke rol. Ze worden hersteld en opnieuw ingezet om licht te brengen in het diepe kavel en zo te zorgen voor een prettige en mooie ontsluiting van de appartementen.

 

De nieuwe houten gevelpui aan de Voorstraat werd unaniem, door het Dordtse publiek en door de vakjury, verkozen tot beste renovatieproject in de Dordtse binnenstad van 2021. zie: De winnaars van de Dordtse Puienprijs 2021 – Vereniging Oud Dordrecht (oud-dordrecht.nl)

Dordrecht / verbouwing monument tot levensloop bestendige woningen

Het hoekpand op de hoek van de Voorstraat en de Visstraat in Dordrecht markeert een
belangrijk stedelijk knooppunt in de drukke binnenstad. De verschijningsvorm van het
gebouw wijkt in alles af van de omringende bebouwing. Het heeft een op het eerste
gezicht merkwaardige eclectische architectuur, waarin invloeden te zien zijn van het
modernisme, het romaans en de barok.
Het van origine negentiende eeuwse pand werd tijdens de tweede wereldoorlog getroffen
door een brand waarna het al tijdens de oorlog ingrijpend werd verbouwd in een
eclectische stijl. Hierbij zijn invloeden te zien zijn door het werk van architect van
Ravesteyn. De jaren erna is met name de gevelplint veelvuldig verbouwd, waardoor het
zijn verschijningsvorm uit de jaren 40 en 50 voor een belangrijk deel had verloren.
Met de recente verbouwing en renovatie van het pand is de gevel uit de jaren 40 hersteld
en opnieuw invoelbaar en beleefbaar gemaakt.
In samenspraak met de afdeling Erfgoed van de gemeente Dordrecht en het Dordts
Museum is het idee ontstaan om het kenmerkende muurreliëf te herstellen en in de geest
van de jaren 40 en 50 een kunstenaar uit te nodigen om een kunstwerk te maken dat
reageert op het gebouw en het reliëf.

Hoogvliet /verbouwing oude schuur tot woonruimte

Een oude schuur bij een boerderij in Hoogvliet wordt verbouwd tot woonruimte. De oude kapconstructie dient te worden versterkt.

Door een open indeling en een vide blijft het ruimtelijke ervaring van de grote oude schuurruimte behouden en ontstaat er een lichte en prettige verblijfsruimte.