NEN2580 oppervlaktemetingen

NEN2580 / oppervlaktemetingen

Regelmatig voert Schouten Architecten NEN2580 rapportages uit voor diverse commerciële partijen. De rapportages worden gedaan aan de hand van de beschikbare tekeningen en opnames ter plekke. Ieder rapport kan worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. De NEN2580 tekeningen worden opgesteld in Revit en kunnen dienen als officiële documenten voor bijvoorbeeld verkoop van een pand, het opstellen van een huurovereenkomst, voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of voor verdere bouwkundige uitwerking.