Ellewoutsdijk / 5 boswoningen

Aan de rand van een rijks-monumentaal landgoed in Ellewoutsdijk is in overleg met de Rijksdienst een plan gemaakt voor vijf boswoningen.
De boswoningen bestaan uit lichtgewicht houten constructies op een viertal poeren. Door de boswoning  op te tillen, inclusief veranda, is het mogelijk dat de vegetatie van het bos doorloopt tot onder het huisje.
De huisjes staan aan een bosrand, aan een vaart. De veranda grenst aan het bos met oriëntatie op het zuiden, en bij wijze van steiger op de vaart, aan de oostkant. Door de huisjes volledig te oriënteren op het zuiden en oosten hebben de woningen optimale privacy ten opzichte van elkaar en kan de vegetatie van het bos aan de noordzijde van de woningen doorlopen.
Hiermee wordt de impact van de huisjes op het bos beperkt en blijft de beleving van het bos als zodanig intact.
De huisjes kunnen energieneutraal worden gerealiseerd, zonder aansluiting op het elektra-net, waardoor leidingwerk naar de huisjes tot een minimum kunnen worden beperkt.
Datum

november 9, 2022

Categorie

ARCHITECTUUR, BOUWKUNDE, HERBESTEMMING