Schouten Architecten

Werkwijze

Schouten Architecten is opgericht in mei 2005 door ir. Jan Dirk Schouten (Andel,1972). Daarvoor heeft Jan Dirk gewerkt als architect bij diverse architectenbureaus en daar ervaring opgedaan in het ontwerpen en realiseren van scholen en woningbouwprojecten. Bij Schouten Architecten ligt het accent bij renovatie en herbestemming van zowel woningen als utiliteitsgebouwen.

 

De ambitie van Schouten Architecten is om samen met opdrachtgevers gebouwen te maken die prettig zijn in het gebruik en tegelijkertijd een meerwaarde betekenen voor de ruimte waarin ze staan.

Vanuit zijn interesse voor kunst en film initieert Jan Dirk, naast zijn bouwkundige werkzaamheden, onderzoeken die op het grensgebied liggen van architectuur, kunst en film en maakt hij ook zelf films.

Een onderzoek naar de samenwerking van kunstenaars en architecten na de tweede wereldoorlog in de publieke ruimte hebben geleid tot een film over dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie of bekijk de website Gaten in de muur.

 

Schouten Architecten is aangesloten bij de BNA, Bond van Nederlandse Architecten.

eethen - schuur met atelier

Architectuur

Schouten Architecten heeft als visie dat elk gebouw, hoe doelmatig ook, klein of groot, het verdient om schoonheid te bezitten.

 

Een gebouw is het resultaat van verschillende krachten en invloeden, zoals de opdrachtgever en zijn wensen en verlangens, de plek waar een gebouw staat en haar geschiedenis, de relatie tot de zon en tot de buren, het budget, de regels, de aannemer en zijn manier van bouwen.

 

Schoonheid kan ontstaan als er samenhang is tussen al deze krachten. Een balans waardoor een gebouw vanzelfsprekend wordt. Voldoet aan hoe het bedoeld is.

 

Schouten Architecten wil mooie gebouwen, architectuur maken, en samen met opdrachtgevers komen tot het best haalbare. Schouten Architecten is in staat om een gebouw zowel architectonisch als bouwkundig vorm te geven, uit te werken en te begeleiden en werkt samen met vaste adviseurs, zoals constructeurs en installateurs.

Bouwkunde

Voor commerciële partijen voert Schouten Architecten regelmatig bouwkundige diensten uit, zoals:

 

bouwkundige opnames/ as build modeling
Schouten Architecten maakt daarbij gebruik van het 3d BIM-programma Revit. Zie voorbeeldproject Diepeveen.

 

Het tekenwerk en de modellen van de bestaande toestand van een gebouw kunnen als basis dienen voor bijvoorbeeld, planvorming en haalbaarheidsstudies, facilitair management, het bouwkundig uitwerken van verbouwingen en herbestemmingen.

 

NEN2580 rapportages
Schouten Architecten maakt oppervlakterapportages van gebouwen. Dit wordt gedaan aan de hand van bestaande tekeningen en opnames ter plekke. Hierbij worden plattegronden opgezet waarop de organisatie van het gebouw duidelijk leesbaar is. De rapportage wordt afgestemd op de specifieke wensen van de opdrachtgever. Het tekenwerk wordt gedaan in Revit en de rapportage wordt opgezet in Excel en geleverd in PDF. Klik hier voor enkele voorbeelden.

 

Haalbaarheidsstudies
Een haalbaarheidsstudie geeft een opdrachtgever inzicht in wat er met een bestaand gebouw of perceel zou kunnen worden gedaan en geeft een idee van de mogelijkheden die het biedt. Dit wordt vaak gedaan, aanvullend op een NEN2580 oppervlakterapportage.

 

Bij het opzetten van een haalbaarheidsstudie en het onderzoeken naar de mogelijkheden is Schouten Architecten in staat om de verschillende aspecten die daarbij een rol spelen, ruimtelijk, architectonisch, bouwkundig en beheerstechnisch in samenhang te zien en te benaderen.

Film

Vanuit zijn interesse voor kunst en film initieert Jan Dirk, naast zijn bouwkundige werkzaamheden, onderzoeken die op het grensgebied liggen van architectuur, kunst en film en maakt hij ook zelf films.

 

Film biedt de mogelijkheid te reflecteren op eigen vak en vakgebied en werkt therapeutisch. De camera is een hulpmiddel om de werkelijkheid en meer specifiek, de gebouwde omgeving eens in het echt te bekijken en er daadwerkelijk op te concentreren. Door de lens van de camera ontvouwt zich een werkelijkheid die oneindig rijk is.

 

Een onderzoek naar de samenwerking van kunstenaars en architecten na de tweede wereldoorlog in de publieke ruimte hebben geleid tot een film over dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie of bekijk de website Gaten in de muur.